مهندس صفری

رزومه مهندس صفری

نام: عابس

نام خانوادگی: صفری

سوابق تحصیلی: کارشناس کنترل و ابزار دقیق، کارشناس ارشد برق قدرت گرایش ماشین‌های الکتریکی

متخصص آنالیز اثرات الکتریکی و ارتعاشات در موتورهای الکتریکی

مهندس عابس صفری