مهندس بخششی

رزومه مهندس بخششی

نام و نام خانوادگی: بابک فاضل بخششی

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق

 

سوابق اجرايي قبلي (50+):  

 • كمك استاد حل مسئله دروس دانشگاهي مختلف (1374-1371)
 • كارشناس توليد صنايع الغدير وزارت دفاع (ضمن خدمت)- طراحي تسترهاي تانك T72 (1377-1376)
 • فعال بورس و تحليل‌گر مستقل و مدرس آزاد تكنيكال (1393- 1376)
 • كارشناس نصب تجهيزات الكتريكي نيروگاهي برج خنك كن شركت نصب نيرو (1378-1377)
 • كارشناس پشتيباني فني نيروگاه منتظر قائم – واحد نظارت بر تعميرات (1378-1377)
 • كارشناس برنامه ريزي نيروگاه منتظر قائم (1386-1378)
 • كارشناس بازار برق نيروگاه منتظر قائم (با حفظ سمت) (1386-1378)
 • رابط سوخت و آمار توانير ( باحفظ سمت ) (1392- 1378)
 • مدرس همكار دوره هاي كوتاه مدت رشد و ارتقا دانشگاه شهيد عباسپور (1389-1379)
 • عضو كميته بازار برق ، شركت برق منطقه اي تهران (1392-1385)
 • كارشناس مسئول برنامه ريزي و راندمان نيروگاه منتظر قائم (1389-1386)
 • داور مقالات كنفرانس هاي اول تا هفتم نيروگاه هاي برق كشور (1393-1386)
 • مجري پروژه‌ي مميزي هواي فشرده شركت اشتاد و كاهش مصارف هواي فشرده (1388)
 • رابط سيستم هاي اندازه گيري نيروگاه با شركت توانير( با حفظ سمت) ( 1392- 1389)
 • مسول بخش پايش وضعيت نيروگاه منتظرقائم ( باحفظ سمت) (1392-1389)
 • مدير انرژي نيروگاه منتظر قائم ( با حفظ سمت ) (1394-1389)
 • عضو و دبيركميته مديريت انرژي شركت مديريت توليد برق منتظرقائم (1394-1389)
 • مدير امور برنامه ريزي و راندمان شركت مديريت توليد برق منتظر قائم (1394-1389)
 • پژوهشگر همكار پژوهشگاه نيرو در پروژه محاسبه هزينه راه اندازي واحدهاي بخار و گازي (1391-1390)
 • مشاور مديرعامل شركت كهربا (1392-1391)
 • معاون گروه پيمانكار تست هاي الكتريكي (ژنراتور ، ترانس ،‌رله هاي حفاظتي و …) شركت تعميرات بعثت نيرو
 • عضو كميته علمي ششمين كنفرانس نيروگاه هاي ايران (1392)
 • عضو شوراي فني پنجمين كنفرانس تجهيزات دوار (1392)
 • بازرس ترموگرافي و همكار شركت بيمه نوين در طرح شناسايي ريسك آتش سوزي با روش ترموگرافي (1394-1392)
 • بازرس ترموگرافي و همكار شركت بيمه آسيا مديريت بيمه مهندسي و ريسك هاي متنوع (1392)
 • همكار تحريريه مجله سفر(1392)
 • عضو شوراي فني و سخنران ششمين كنفرانس تجهيزات دوار (1393)
 • داور مقالات پنجمين همايش نيروگاه هاي گازي GEF9,5 (1393)
 • ناظر پروژه كاليبراسيون 11 مخزن گازوئيل و مازوت نيروگاه منتظرقائم (1393)
 • ناظر پروژه لايروبي ،‌تعمير و بازرسي مخزن شماره 1 گازوئيل سيكل تركيبي نيروگاه منتظر قائم(1393)
 • ناظر پروژه سيستم هاي اندازه گيري دبي آب در نيروگاه منتظرقائم (1394)
 • ناظر پروژه طراحي وب سايت شركت مديريت توليد برق منتظر قائم (1394-1393)
 • نماينده تام الاختيار نيروگاه در كميته فرعي فرآورده هاي نفتي استان البرز (1394-1393)
 • عضو كميته استاندارد سازي مشاغل و بازنگري استاندارد هاي آموزشي شركت هاي مديريت توليد در توانير  (1394-1393)
 • ناظر پروژه سيستم هاي يكپارچه اندازه گيري سوخت مايع نيروگاه بخار و سيكل تركيبي منتظر قائم (1395-1393)
 • عضو كميته راهبري سيستم هاي مديريت يكپارچه نيروگاه منتظر قائم (1394-1393)
 • ناظر پروژه اندازه گيري پارامترهاي ديناميكي يك واحد بخار سيكل تركيبي نيروگاه منتظر قائم (1394)
 • عضو كميته سوخت شركت توسعه برق وانرژي سپهر (1394-1393)
 • ناظر پروژه اندازه گيري پارامترهاي ديناميكي يك واحد بخار نيروگاه منتظر قائم (1395-1394)
 • عضو كميته اجرايي هفتمين كنفرانس تجهيزات دوار ( 1395)
 • داور مقالات نهمين كنفرانس نيروگاه هاي برق ( 1395)
 • عضو كميته بازنگري استاندارد 13375 وزارت نيرو و نماينده تام الاختيار انجمن صنفي نيروگاه هاي ايران در كميته (1396)
 • عضو و دبير كميته بازار برق نيروگاه (1396-1383)
 • عضو و دبير كميته اجرايي نظام پذيرش پيشنهادات در نيروگاه منتظر قائم ( 1396- 1393)
 • عضو و دبیر کمیته هماهنگی تولید شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم ( 1396 -1394)
 • نماینده مدیریت در سیستم های کیفیت شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم ( 1396 -1394)
 • محقق و مشاور همكار مرکز اندازه­گیری سیستمهای پیشرفته نیروگاهی پژوهشگاه نيرو در رابطه با استخراج ونياز سنجي اوليه سيستمهاي اندازه گيري ترموگرافي،شعله بين ها و تجهيزات دبي سنجي(1396)
 • دبير و عضو هيات تحريريه مجله كيفيت و بهره وري (1396-1391)
 • بازرس ترموگرافي و همكار شركت دلتا زاگرس ( 1396– 1395)

 

 سمت ها  و فعاليت هاي جاري (19):

 • مميز داخلي سيستم هاي مديريت (تا امروز-1383)
 • مجري بازرسي هاي ترموگرافي در صنايع مختلف نيروگاهي، داروسازي، پتروشيمي، كارخانجات صنعتي ، پروژه هاي ساختماني و… تهيه انواع گزارشات عيب يابي، مديريت انرژي، نشتي يابي ، تعيين محل هاي اتلاف و … (1388-امروز)
 • متخصص ترموگرافي و تصوير بردارحرارتي مستقل (تا امروز-1389)
 • عضو و دبير تحقيقات نيروگاه منتظر قائم (تا امروز-1391)
 • نماينده حقوقي نيروگاه منتظر قائم در انجمن صنفي نيروگاه هاي كشور(تاامروز- 1391)
 • عضو كميته راهبري امنيت اطلاعات شركت مديريت توليد برق منتظر قائم (تا امروز-1391)
 • دبير و عضو هيات تحريريه مجله پيام توليد برق ، انجمن صنفي نيروگاه هاي كشور (تا امروز-1391)
 • مشاور مستقل سيستم هاي پايش وضعيت (تا امروز-1391)
 • عضو و دبیر کمیته تالیفات ارزنده شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم ( تا امروز -1394)
 • عضو هیات تحریریه نشريه داخلی نیروگاه، پیک قائم (تا امروز -1394)
 • عضو هيات تحريريه مجله اطمينان ( تا امروز -1394)
 • معاون برنامه ریزی و سیستم های شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم ( تا امروز – 1394)
 • استاد مدعو مركز پايش وضعيت دانشگاه شريف (تا امروز – 1395)
 • استاد مدعو شركت بهروش ( تا امروز – 1395)

سمينارها و دوره هاي آموزشي برگزار شده(100+ دوره  و 3600+ ساعت):

 • دوره هاي رياضيات مقدماتي ،‌رياضي عمومي ، رياضي كاربردي ،‌فيزيك مقدماتي ، مباني برق ، اصول الكترونيك ، مدار 1 ، مدار 2 ، اصول كنترل سيستم ها ، مباني كنترل ، آشنايي با سيستم هاي كنترل و ابزار دقيق، اصول و مباني بهره برداري اقتصادي از نيروگاه ، بهره برداري الكترونيك از نيروگاه ، تست هاي ژنراتور و استاندارد هاي آن ، اصول الكترونيك ،جمعاً بالغ بر 3000 ساعت و بيش از 70 دوره ، دوره هاي كوتاه مدت دانشگاه شهيد عباسپور ، تهران و كرج ، 1379-1386
 • دوره هاي سرمايه گزاري در بورس و تحليل تكنيكال ، دوره هاي خصوصي آزاد ، 72 ساعت ، 1389-13911392
 • دوره ترموگرافی مقدماتی ، دانشگاه شريف، شرکت مس گلگهر سیرجان ،16ساعت ،  سیرجان ، خرداد 1395
 • دوره ترموگرافي مقدماتي ، شركت فولاد آلياژي ايران ، 16 ساعت ، يزد ، شهريور 1395
 • دوره ترموگرافي سطح يك ، شركت فولاد آلياژي ايران ، 16 ساعت ، يزد ، شهريور 1395
 • دوره ترموگرافي مقدماتي ، دانشگاه شريف ، نيروگاه آبادان ، 16 ساعت ، آبادان ، آبان 1395
 • دوره كارگاه عملي كار با دوربين ترموگرافي Flir T440، دانشگاه شريف ، نيروگاه آبادان ، 8 ساعت ، آبادان، آبان 1395
 • دوره ترموگرافي پيشرفته سطح يك ، بهره وران تعميرات و نگهداري وارنا ، شركت سيمان آبيك، 24 ساعت، قزوين
 • دوره جامع ترموگرافي ( مقدماتي و سطح يك فشرده ) ، شركت توگا ( توربين سازي مپنا)، 24 ساعت ، كرج
 • دوره جامع ترموگرافي ( مقدماتي و سطح يك فشرده ) ، نيروگاه توس ، 24 ساعت ، مشهد – توس ، خرداد 1396
 • سمينار ترموگرافي و اشتباهات رايج در پايش وضعيت با استفاده از تكنيك ترموگرافي، شركت مديريت شبكه

مقالات و سخنراني در كنفرانس ها تا اين تاريخ (29):

 • اعمال مديريت در جهت بهره برداري بهينه از بريكرهاي فشار متوسط 20 كيلو ولت ،‌چهاردهمين كنفرانس بين المللي برق، 1378 ( نويسنده سوم)- ارايه شفاهي
 • بررسي اقتصادي و فني سيستم فاگ در نيروگاه منتظر قائم ، توانير ، 1384(نويسنده اول)- ارايه شفاهي
 • بررسي علل خروجي اضطراري واحدهاي گازي GEF9 ، كنفرانس واحدهاي گازي ،‌ توانير،‌1385 (نويسنده اول)- ارايه شفاهي
 • بررسي علل خروج اضطراري ناشي از تغيير ماهيت روغن توربين ،‌اولين كنفرانس نيروگاه هاي كشور،‌قزوين ،‌1386 (نويسنده اول)- ارايه شفاهي
 • پايش وضعيت تجهيزات الكتريكي نيروگاه با استفاده از روش ترموگرافي ، چهارمين كنفرانس نيروگاه هاي كشور،‌ تهران ، 1390- پوستر
 • بررسي استفاده از گرمانگاري در تست هاي غير مخرب در نيروگاه منتظر قائم ، ششمين كنفرانس پايش وضعيت كشور، دانشگاه شريف،1390 (نويسنده اول)- ارايه شفاهي ( مقاله رتبه سوم برتر)
 • سازگاري استفاده از سوخت هاي سنگين درتوربين هاي گازي GE و تجارب عملي سازنده، دومين همايش توربين هاي گازي ،‌مشهد، 1391- ارايه شفاهي
 • توليد انرژي الكتريكي با استفاده از زيست سوخت در توربين هاي گازي كوچك ، سومين همايش بيوانرژي ايران ، تهران ، 1391 (نويسنده اول)- پوستر
 • عيب يابي ترانسفورماتور نيروگاه به روش گاز كروماتوگرافي ، چهارمين كنفرانس نيروگاه هاي حرارتي ، تهران ، آذر ماه 1391 (نويسنده اول)‌- ارايه شفاهي
 • طراحي و ساخت استيم كويل بويلر نيروگاه منتظر قائم ، همايش ساخت داخل ، شيراز،‌ دي ماه 1391 (‌نويسنده دوم )- ارايه شفاهي
 • پايش وضعيت ياتاقان توربين با استفاده از تحليل FFT و اوربيت ارتعاشي، چهارمين كنفرانس تجهيزات دوار ،‌تهران ،‌بهمن 1391 (نويسنده دوم)- ارايه شفاهي
 • چگونگي تشكيل وارنيش در روغن روانكاري و روش هاي نوين شناسايي وحذف آن، چهارمين كنفرانس تجهيزات دوار،‌ تهران ، بهمن ماه 1391 –(سخنران)
 • روش هاي نوين شناسايي و حذف وارنيش در واحدهاي گازي ، دومين همايش واحدهاي گازي GEF5,6، تهران ، اسفند ماه 1391- ارايه شفاهي
 • مشكلات استفاده از سوخت هاي سنگين در توربين هاي گازي و روش هاي كنترل آن، پنجمين كنفرانس تجهيزات دوار، تهران، بهمن 1392-ارايه شفاهي
 • كاربرد ترموگرافي در پايش وضعيت تجهيزات دوار،‌ پنجمين كنفرانس تجهيزات دوار ،‌تهران ، بهمن 1392 (سخنران)
 • توسعه كاربردهاي ترموگرافي در نيروگاه ها ، پنجمين كنفرانس نيروگاه هاي حرارتي ، تهران ، خرداد ماه 1393- ارائه شفاهي
 • مروري بر ترموگرافي و استاندارد هاي آن، ششمين كنفرانس تجهيزات دوار ،‌ تهران ، بهمن 1393، (سخنران)
 • از ماشين هرو تا اولين توربين گاز صنعتي جهان ( نگاهي گذرا به تاريخ توربين گاز از ابتدا تا سال 1950)- ششمين كنفرانس تجهيزات دوار، تهران ، بهمن 1393، ( سخنران)
 • كاربرد ترموگرافي در عيب يابي ايزو تانكر ( تانكر مايعات فوق سرد)، نهمين كنفرانس پايش وضعيت ، اهواز ، اسفند 1393- ارائه شفاهي ( مقاله رتبه اول برتر)
 • بررسي تاثيرات مصرف سوخت گازوئيل در نيروگاه هاي گازي ، اولين نشست هم انديشي راهكارهاي عملي كنترل آلاينده هاي خروجي از دودكش نيروگاه ، كرج،ارديبهشت 1394، ارايه شفاهي
 • معرفي كاربردهاي نوين ترموگرافي در بازرسي پره هاي توربين گازي GEF9، پنجمين همايش توربين هاي گازي GEF9 ، خرداد 1394،ارائه شفاهي
 • شبيه سازي تاثير تغيير كارايي لوله هاي كندانسور منتظرقائم با نرم افزار ترموفلو ، هشتمين كنفرانس نيروگاههاي برق ، تهران نيروگاه دماوند، بهمن 1394، ( نویسنده اول) ، ارايه شفاهي
 • نشت يابي برج تقطير گليسيرين شركت شيمي گستر نيما بااستفاده از ترموگرافي ، دهمين كنفرانس پايش وضعيت و عيب يابي ماشين آلات ،تهران دانشگاه شريف، اسفند 1394، ( نویسنده اول) ،ارايه شفاهي ( مقاله رتبه دوم برتر)
 • ترموگرافی ، دهمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی ماشین آلات، تهران دانشگاه شریف ، اسفند 1394، ( سخنران)
 • بايد ها و نبايد هاي مصرف سوخت گاز در توربين هاي گازي ، هفتمين كنفرانس تجهيزات دوار، تهران ، پژوهشگاه نيرو ، آبان 1395، ( سخنران)
 • پايش وضعيت تجهيزات دوار با استفاده از ترموگرافي ، هفتمين كنفرانس تجهيزات دوار ، تهران ، پژوهشگاه نيرو، آبان 1395، ارايه
 • جايگاه ترموگرافي در پيشگيري از آتش سوزي در نيروگاه و استاندارد هاي آن ، هفتمين كنفرانس تجهيزات دوار، تهران ، پژوهشگاه نيرو ،آبان 1395 ، ( نويسنده اول ) ، ارايه
 • اشتباهات رايج پايش وضعيت تجهيزات با روش ترموگرافي ، كارگاه تخصصي، يازدهمين كنفرانس پايش وضعيت ، پتروشيمي جم ، عسلويه ، اسفند 1395، مدرس كارگاه
 • A Novel Diode Open Circuit Fault Detection in Three \phase Rectifier Based on K-Means Method,19th 2018 IEEE Indternational Conference on Industrial Technology (ICIT 2018),Lyon,France,February 20-22,(Mehdi Rahnama.Abolfazl Vahedi,Babak Fazel Bakhsheshi),Presentation

مقالات منتشر شده در مجلات از 1391 تا اين تاريخ (63) :

 • بزرگترين سد و نيروگاه آبي جهان ، پيام توليد برق شماره 1 ، پاييز 1391 ، ص 43-36
 • زمين لرزه و آثار آن بر سازه ها و تاسيسات صنعت برق (نويسنده‌ي دوم) ، پيام توليد برق شماره 1،‌پاييز 1391، ص 75-70
  • صنف از كجا آمد ، صنعت حمل و نقل ، شماره 318، سال سي و يكم ، مهر 1391، ص 64،65
  • كشتي به راه خود ادامه مي دهد- روش هاي عبور كشتي ها از سد ها و موانع دريايي ، صنعت حمل و نقل ، شماره 320 ، دي 1391 ، ص 56-58
  • كاربرد گرمانگاري در نظارت بر كيفيت جاده هاي درحال احداث ، صنعت حمل و نقل ، شماره 321 ، بهمن 1391،‌ص 64-67
  • نوسازي روتور ژنراتور هاي واحدهاي قديمي فرصت ها و تهديد ها ، پيام توليد برق شماره 2 ، زمستان 1391،‌ص 14-18
  • حقوق مصرف كننده از منظر قانون ، كيفيت و بهره وري ، شماره 1،‌ زمستان 1391
  • بزرگترين مولد برق خورشيدي حرارتي جهان ، پيام توليد برق شماره 2 ، زمستان 1391، ص 38-44
  • بزرگترين كاميون هاي كمپرسي جهان – پادشاهان ظرفيت، صنعت حمل و نقل،‌ شماره 322 ، فروردين 92،‌ ص27-29
  • درجه يك به سبك ايراني – بررسي انتقادي كيفيت خدمات راه آهن ايران ، صنعت حمل و نقل ، شماره 323، ارديبهشت 92 ، ص 26-28
  • ضرورت حمل و نقل هاي عظيم – غول هاي شناور بر دريا،صنعت حمل و نقل، شماره 323 ، ارديبهشت 92 ، ص 48-49
  • فوق سنگين هاي پرنده بزرگترين هواپيماهاي ترابري جهان – وقتي كه غول ها به پرواز در مي آيند، صنعت حمل و نقل شماره 323 ، ارديبهشت 92 ، ص 54-55
  • نيروگاه هاي بادي بزرگ جهان ، پيام توليد برق ، بهار 92، ص 41-46
  • شركت تعميرات نيروگاهي ايران – تبلور تخصص ايراني در منطقه، پيام توليد برق شماره 3،‌ بهار92 ، ص 52-59
  • گردشگري فضايي از خيال تا واقعيت ، سفر، شماره 38، سال 22، تير 92، ص 80-84
  • سفر دور روسيه با ترن مجلل ، نداي ريلي ، شماره 5،‌ تير 92، ص 40-41
  • اتوبان كيفيت و بهره وري ، كيفيت و بهره وري، شماره 3و4، بهار و تابستان 92، ص 54-59
  • قانون رقابت چيست؟ ، كيفيت و بهره وري ، شماره 3و4، بهار و تابستان 92،‌ص 72-77
  • ترموگرافي و كاربرد آن در پايش وضعيت تجهيزات الكتريكي به منظور پيشگيري از آتش سوزي ، ماهنامه پيام ايمني ، شماره 43 ، مهر 92 ، ص 24
  • انقلابي در صنعت حمل و نقل ، صنعت و حمل و نقل ، شماره 326،‌ مهر 92، ص 63-66
  • وارنيش چيست ، پيام توليد برق شماره 4 ، تابستان و پاييز 92، ص 10-15
  • سرگذشت كاشيوازاكي كاريوا بزرگترين نيروگاه اتمي جهان ، پيام توليد برق شماره 4 ،‌ تابستان و پاييز 92، ص 38-44
  • همكاري ماشين و انسان در مبارزه با تصادفات ، صنعت حمل و نقل،‌شماره 327،‌ آذر92، ص90-92
  • بهره وري انرژي در ساختمان ، چگونه با ترموگرافي تلفات انرژي در ساختمان را به حداقل ممكن برسانيم ، كيفيت و بهره وري ،‌شماره 5و6، پاييز و زمستان 1392، ص 48-51
  • استاندارد ‌قانون كيفيت ، كيفيت و بهره وري ،‌شماره 5و6، پاييز و زمستان 1392، ص 64-68
  • كار تيمي راهبرد افزايش بهره وري در سازمان ، كيفيت و بهره وري ،‌شماره 5و6، پاييز و زمستان 1392، ص 69-76
  • تصوير برداري حرارتي در خدمت راه آهن فرانسه، نداي حمل و نقل ريلي ،‌شماره 7، آبان1392، ص 36-37
  • ترموگرافي و كاربردهاي آن در پايش وضعيت تجهيزات الكتريكي به منظور پيش گيري از آتش سوزي (بخش دوم)، ماهنامه پيام ايمني ، شماره 44، آذر و دي 1392، صفحه 42
  • بزرگترين نيروگاه زمين گرمايي جهان ، فصل نامه پيام توليد برق ، شماره 5 ، زمستان 1392 ، ص 30-36
  • منبع عظيم توليد برق در زير اقيانوس ها ، فصل نامه پيام توليد برق ، شماره 5 ،‌زمستان 1392، ص 58-61
  • كاربرد تصوير برداري حرارتي در صنعت حمل و نقل ، مجله صنعت حمل و نقل،‌شماره 330، فروردين 1393، ص 66-69
  • هوايي كه تنفس مي كنيم ، فصل نامه كيفيت و بهره وري ، شماره 7، بهار 1393، ص 16-23
  • آلوده كنندگان هوا در چنگال عدالت،‌ فصل نامه كيفيت و بهره وري، شماره 7 ، بهار 1393، ص 72-77
  • نيروگاه منتظرقائم ، امتدادجهش صنعت برق ايران از 1350 تا به امروز،‌ فصل نامه پيام توليد برق ، شماره 6 و 7، بهار و تابستان 1393 ،‌ ص 10-15
  • عمر بازنشستگي در نيروگاه هاي حرارتي ،فصل نامه پيام توليد برق ، شماره 6 و7 ،‌بهار و تابستان 1393،  ص 20-25
  • بزرگترين نيروگاه جزر و مدي جهان ، نيروگاه سي هووا ،‌ فصل نامه پيام توليد برق ، شماره 6 و7 ، بهار و تابستان 1393، ص 52-59
  • نظام آراستگي 5S ( نويسنده دوم) ، فصل نامه پيام توليد برق ، شماره 6 و7 ، بهار و تابستان 1393، ص 81-85
  • اولين نيروگاه گازي جهان ( نوشاتل نقطه عطفي در صنعت مدرن توليد برق ) – فصل نامه پيام توليد برق ، شماره 8 ، پاييز 1393، صفحه 52-57
  • مطالعه و بررسي علل شكستن پره هاي خنك كن ژنراتور واحد 6 گازي نيروگاه منتظر قائم ( نويسنده دوم) ، فصل نامه پيام توليد برق ، شماره 8 ، پاييز 1393، صفحه 74-76
  • تاثير استفاده از VFD در افزايش بهره وري الكتروموتورها ، فصل نامه كيفيت و بهره وري ، شماره 7، زمستان 1393، صفحه 11-15
  • خودروي استاندارد ،‌خودروي كيفي ، فصل نامه كيفيت و بهره وري ، شماره 7، زمستان 1393، صفحه 71-79
  • كاهش مصرف آب از طريق بهينه سازي رژيم كنترل شيميايي برج هاي خنك كن نيروگاه منتظر قائم ، فصل نامه كيفيت و بهره وري ، شماره 7 ،‌زمستان 1393 ، صفحه 56-60
  • گاز يا گازوئيل مسئله اين است ( بررسي اجمالي در رابطه با مصرف سوخت گازوئيل در واحدهاي گازي ) ،‌ فصل نامه پيام توليد برق ،‌ شماره 9 ،زمستان 1393
  • پایش وضعیت ، نگرش پیشبینانه در نت ، فصل نامه آپتایم ، شماره 1، بهار 1394 ، صفحه 13-10
  • انتخاب استراتژی صحیح نگهداشت برای دستیابی به نت بر پایه قابلیت اطمینان ، مجله اطمینان (فصل نامه آپتایم) ، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 63-61
  • تولید برق پاک در میانه جاده 59، اولین نیروگاه برق آبی ایران ، فصل نامه پیام تولید برق ، شماره 11-12، تابستان و پاییز 94، صفحه 46-51
  • اولین نیروگاه اتمی تجاری جهان ، فصل نامه پیام تولید برق ، شماره 11-12، تابستان و پاییز 94، صفحه 58-63
  • 5w یک تکنیک ساده در اجرای RCA، مجله اطمینان ، شماره 3 ، زمستان 1394، صفحه 44-46
  • بايدها و نبايد هاي سوخت گاز و توصيه هاي سازندگان توربين گاز ، فصل نامه پيام توليد برق ، شماره 12، اسفند 94
  • گذري بر نگهداشت بر پايه ريسك (RBM)، مجله اطمينان ، سال دوم شماره 5، پاييز 1395، صفحه 30-33
  • سيستم گرمايش سوخت راهكاري براي افزايش راندمان در توربين هاي GE ، فصل نامه پيام توليد برق ، شماره 13 و 14، زمستان 94 و بهار 95 ، صفحه 18-22
  • اولين نيروگاه تجاري آبي جهان ، فصل نامه پيام توليد برق ، شماره 13 و 14، زمستان 94 و بهار 95 ، صفحه 34-37
  • سيستم هاي گرمايش سوخت راهكاري براي افزايش راندمان در توربين هاي GE، فصل نامه پيام توليد برق ، شماره 15 و 16، تابستان و پاييز 1395، صفحه 18-22
  • اولين نيروگاه تجاري آبي جهان ( نيروگاه آبشار نياگارا) ، فصل نامه پيام توليد برق ، شماره 15 و 16، تابستان و پاييز 1395، صفحه 34-37
  • تشریح تکنیک مصاحبه به عنوان یکی ازگام های مهم جهت اجرای RCFA، مجله اطمینان ، سال دوم شماره 6، زمستان 1395، صفحه 32-34
  • برنامه نت مناسب چيست ؟، مجله اطمينان ، سال دوم ، شماره 7، 1396، 42-43
  • سد سفيد رود ، سومين سد ايران بر بام جلگه گيلان، فصل نامه پيام توليد برق ، شماره 17 و 18 ، زمستان 95 و بهار 96 ، صفحه 10-13
  • نيروگاه سورگوت شماره 2 ، بزرگترين نيروگاه حرارتي سوخت فسيلي ، فصل نامه پيام توليد برق ، شماره 17 و 18 ، زمستان 95 و بهار 96 ، صفحه 14-17
  • غول صنعت توربين هاي صنعتي Harriet، فصل نامه پيام توليد برق ، شماره 17 و 18 ، زمستان 95 و بهار 96 ، صفحه 42-45
  • شش گام فراتر از پنج چرا ، مجله اطمينان ، سال دوم ، شماره 8 ، 1396، صفحه 22-23
  • اهميت داده هاي تاريخچه اي نت در تحليل ريشه اي خرابي ، مجله اطمينان ، سال دوم ، شماره 8 ، 1396، صفحه 46-47
  • بزرگترين توربين بادي جهان، فصل نامه پيام توليد برق ، شماره 19 و 20 ، تابستان و پاييز 96 ، صفحه 14-17
  • بررسي وضعيت امكان Upgrade واحدهاي گازي GEF9، شماره 19 و 20، تابستان و پاييز 96، صفحه 64-67
  • …..

 

كتب تاليفي فنی منتشر شده تا اين تاريخ (3) :

 • راهنماي جيبي ترموگرافي ، نوبت اول ،‌ تيراژ 1000 جلد، 1392، انتشارات آهنگ قلم ( اولين كتاب ترموگرافي ايران)- حامي شركت مادون قرمز
 • ترموگرافي پيشرفته سطح يك ، نوبت اول ، تيراژ 1000 جلد، 1393، انتشارات آهنگ قلم ( دومين كتاب ترموگرافي ايران و اولين مرجع تخصصي آموزشي ترموگرافي)- حامي شركت مادون قرمز
 • راهنمای استفاده از دستگاه اسمارت بالانسر، نوبت اول ، تيراژ 1000 جلد، 1394، انتشارات آهنگ قلم، حامي انتشارات آهنگ قلم

 

برخي از جزوات ومدارك و گزارشات تاليفي وترجمه(100+)

 • جزوه آشنايي با سيستم هاي كنترل و ابزار دقيق برای شاغلین مشاغل غیر اینسترومنت
 • جزوه اصول الکترونیک
 • جزوه اصول و مباني بهره برداري اقتصادي از نيروگاه
 • استاندارد کدهای پایایی شبکه ، استاندارد IEEE
 • دستورالعمل بهره برداري و تعميرات ايرپري هيتر
 • بررسی فنی و اقتصادی سیستم فاگ در نیروگاه منتظر قائم
 • گزارش شركت ترانسفورماتورسازي تزار ايتاليا
 • تنظیم ولتاژ در شبکه و نقش خازن در آن
 • راهنمای روش صحیح کار با کامپیوتر
 • بازرسي تست ادي كارنت دندانه هاي اسلات در روتور ژنراتور
 • تشكيل رسوبات چسبناك در روغن روانكاري
 • بازديد اولتراسونيك بدون دمونتاژ رينگ هاي نگهدارنده ژنراتور
 • دستور العمل شروع(استارت) و بارگيري توربين GE
 • شیرهای کنترل بخار و مکانیزم عملکرد
 • والو هاي كمپرسور بهره برداری و تعمیرات انواع مختلف والو
 • استاندارد متدهاي آزمايش براي اجزاي شمارش پذير و ميكروسكوپي سيالات عبوري بر نمونه هاي غشاي فيلتر
 • بازرسي هاي سريع و دقيق ژنراتور در محل درخواست هاي صنعتي كميته توربين گازي در رابطه با روغن
 • تخمين كارايي واحدهاي گازي نيروگاه منتظر قائم
 • گزارش تست كارايي گارانتي بر روي ماجول شماره يك نيروگاه سيكل تركيبي منتظر قائم
 • کنترل والو سطح دیراتور (DALC)
 • معرفي اجمالي انواع وسايل اندازه گيري جريان و كنتورهاي گاز
 • راهنمای IEEE برای حفاظت از سیستمهای باتری خانه
 • روش صحیح نگهداری و انبارش روغن در انبار نیروگاه
 • دستورالعمل نگهداري،حمل ونقل وانباركردن روانكننده ها
 • برنامه ریزی و بهره برداری اقتصادی از سیستم های قدرت
 • استاندارد ملي آمريكا سوخت توربين گاز (7)
 • رینگ های نگهدارنده روتور ژنراتور : تجارب و اطلاعات ناوگان GE ( ترجمه مدرک GER3930)
 • حساسیت حرارتی در روتور ژنراتور های GE (ترجمه مدرک GER3809)
 • تشخیص اتصال کوتاه در سیم پیچ ژنراتور GE (ترجمه مدرک ASMEGER2668)
 • نمای کلی ژنراتور های GE ( ترجمه مدرک GER3688B)
 • طراحی روتور ژنراتور GE مباحث طراحی و گزینه های نوسازی ( ترجمه مدرک GER4212)
 • ناوگان ژنراتور GE و گزینه های نوسازی ممکن ( ترجمه مدرک GER4223)
 • آماده سازی هوای ورودی توربین گاز( ترجمه مدرک GER3415A)
 • انعطاف پذیری توربین گاز در مصرف سوخت ( ترجمه مدرک GER3428A)
 • ژنراتور GE در يك نگاه ( ترجمه مدرك GER3688b)
 • ملاحظات طراحی برای گرمایش سوخت گازی ( ترجمه مدرک GER4189b)
 • ملاحظات طراحی سیستم تمیز کردن سوخت گاز برای توربین های گازی سنگین GE ( ترجمه مدرک GER3942)
 • الزامات سیستم های گرمایش کارایی سوخت گاز ( ترجمه مدرک GER4189)
 • مشخصات سوخت های گازی برای احتراق در توربین های گازی سنگین ( ترجمه مدرک GEI41040k)
 • اندازه گیری از راه دور و دیسپاچینگ
 • آشنايي با مقره ها و برق گير ها و روش هاي نگهداري و تعميرات آنها
 • گزارش شناخت سیستم های اندازه گیری سوخت گاز
 • گزارش شناخت سیستم های اندازه گیری انرژی الکتریکی در نیروگاه منتظرقائم
 • راهنمای بالانس با استفاده از دستگاه اسمارت بالانسر
 • راهنماي كمپرسور آسيا – شركت اشتاد
 • آشنایی با روشهای فشرده سازی هوا و شناخت مکانیزم کمپرسورهای پیچی ( اسکرو)
 • گزارش ممیزی هوای فشرده شركت اشتاد
 • دستور العمل بهره برداری برد الکترونیکی C075-0 مربوط به کمپرسور بادسان BS180
 • دستورالعمل عمومی ایمنی جابجایی ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات کمپرسور
 • دستور العمل بهره برداری تابلوی اصلی و مدار کنترل کمپرسور هوای فشرده آُسیا مدل ASIA
 • دستور العمل بهره برداری از کمپرسور بادسان مدل BS180
 • دستور العمل بهره برداری و نگهداری مخازن تحت فشار (RECEIVERS)
 • دستورالعمل اندازه گیری ظرفیت FAD کمپرسور
 • دستورالعمل اندازه گیری نشتی سیستم هوای فشرده
 • دستورالعمل تعمیرات دوره ای و نگهداری کمپرسورهای هوای فشرده
 • دستورالعمل تکمیل فرم COMPRESSOR AIR END USERS INFORMATION
 • دستورالعمل تکمیل فرم روزانه کمپرسورخانه
 • دستورالعمل تکمیل فرم سه ماهه
 • دستور العمل بهره برداری از کمپرسورهای صنعتی تندر
 • دستورالعمل عمومی بهره برداری و نگهداری کمپرسور
 • دستورالعمل گریسکاری موتور های الکتریکی 400 ولت
 • دستورالعمل تعویض و نگهداری مکانیزم انتقال قدرت
 • دستورالعمل نگهداری و تعمیرات سیستم روغن کمپرسور
 • دستورالعمل نگهداری و تعمیرات سیستم الکتریکی کمپرسور
 • نگهداری طولانی مدت کمپرسور
 • اصول نگهداری و تعمیرات الکتروموتور های القایی
 • اصول کلی نگهداری و تعمیرات کمپرسور
 • الکتریکی کردن روغن توسط فیلترکردن زیاده از حد در توربین های گازی
 • آزمایش پتانسیل وارنیش
 • تعیین علل ریشه ای افت کیفی سیال
 • تکنیک های روز کنترل وارنیش
 • جلوی وارنیش را بگیرید قبل از اینکه برای شما هزینه به بار آورد
 • شناسایی و حل مشکلات وارنیش روغن روانکاری
 • فاکتورهای موثر بر روانکاری
 • کشف علت ریشه ای تشکیل وارنیش
 • راه حل های مشکل وارنیش برای سیستم روانکاری در توربین های گازی
 • مطالعه موردی ISOPur سرو والو  پاک – توربین گاز
 • وارنیش در روغن های توربین – علل ، اثرات و راه حل ها
 • گزارش ماموریت بازدید و تست ترانسفورماتورهای نوتر ژنراتور و مبنای و استاندارد های ترانسفورماتورهای خشک ، تایوان
 • گامي بزرگ براي جلوگيري از آتش سوزي با ترموگرافي
 • ترموگرافي، تعميرات عملي توصيه شده براي خبرگان تاسيسات
 • راهنماي كاربرد تصوير برداري حرارتي در نگهداري و تعميرات صنعتي شركت فلوك
 • تست ترموگرافي ، فراتر از اتصالات الكتريكي در لوكوموتيو
 • سيستم هاي تصوير برداري حرارتي مادون قرمزمروري بر دوربين هاي مادون قرمز و كاربرد آنها
 • تصورات اشتباه معمول در كاربردهاي پايش وضعيت ترموگرافي
 • ترموگرافي ، كاربردهاي عملي در كشتي نظامي
 • اصول تعميرات پيشبينانه ، پيشگيرانه شركت فلوك
 • استفاده از ترموگرافي براي نمايش التهاب پا غيرقابل تشخيص در مرغ و خروس
 • عکس برداری حرارتی مادون قرمز و آنالیز صدا در والو ها
 • گياهان تب دار: نقاط داغ مشكلات را مشخص مي كنند
 • استفاده از ترموگرافي غير تماسي و ترمومتري براي ارزيابي استرس آبي محصول در كتان و سويا
 • ارزيابي غير مخرب اشياي عتيقه با استفاده از دوربين ترموگرافي
 • استاندارد بازرسی مادون قرمز برای سیستم های الکتریکی و تجهیزات دوار
 • ترمو گرافی و اشعه مادون قرمز
 • چگونگي تعيين ضريب تابش سطوح نامشخص
 • دستورالعمل استفاده از چن بلاك
 • بررسی علل زوال لوله های ری هیتر بویلرهای نیروگاه منتظرقائم
 • گزارش شناسایی و نیاز سنجی کنتورهای آب برای نیروگاه منتظرقائم
 • معرفي اجمالي تكنيك 5W در حل ريشه اي علل خرابي
 • بررسي علل ريشه اي خرابي و روش اجراي آن
 • چگونه مشكلات حل كنيم ( Fishbone-Ishikava Diagram)
 • چگونه بين چند گزينه انتخاب كنيم (MULTI-CRITRIA DECISION MAKING (MCDM))
 • بررسي اوليه امكان سنجي گلخانه در اطراف نيروگاه منتظرقائم
 • جزوه ترموگرافي ( ويژه دوره هاي آموزشي)
 • مطالعه كلي عوارض ناشي از انفجار مخزن هيدروژن نيروگاه منتظرقائم
 • مطالعه ميزان تاثير برج هاي خنك كن نيروگاه منتظرقائم در آب هاي زير زميني استان البرز
 • بررسي و امكان سنجي تاسيس يا ابتياع شركت تعميراتي وابسته به شركت مديريت توليد برق منتظرقائم
 • ….

مهندس بابک فاضل بخششی