دوره اصول طراحی، تست و راه‌اندازی کابل‌های فشار متوسط و قوی- اسفند 97

تاریخ شروع :1397/12/08

مدت دوره :16 ساعت

وضعیت دوره : در حال ثبت نام

مشاهده دوره

دوره اصول طراحی، تست و راه‌اندازی کابل‌های فشار قوی- تیر 97

تاریخ شروع :۱۳۹۷/۰۴/۱۳

مدت دوره :16ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره