موضوع : دوره کابل

دوره اصول طراحی، تست و راه‌اندازی کابل‌های فشار قوی

تاریخ شروع :۱۳۹۷/۰۴/۱۳

مدت دوره :16ساعت

وضعیت دوره : در حال ثبت نام

مشاهده دوره