سرویس، نگهداری، تست و عیب‌یابی انواع ترانسفورماتورهای توزیع، فوق توزیع و قدرت و تجهیزات جانبی- اسفند 96

تاریخ شروع :96/12/12

مدت دوره :16 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره