پایش و عیب‌یابی الکتروموتورهای دوار توسط آنالیز اثرات الکتریکی- تیر 98

تاریخ شروع :98/04/11

مدت دوره :24 ساعت

وضعیت دوره : در حال ثبت نام

مشاهده دوره

آنالیز ارتعاشات سطح یک- تیر 98

تاریخ شروع :98/04/04

مدت دوره :24 ساعت

وضعیت دوره : در حال ثبت نام

مشاهده دوره

دوره آنالیز ارتعاشات سطح1- بهمن 97

تاریخ شروع :۱۳۹۷/11/9

مدت دوره :24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره پایش و عیب‌یابی الکتروموتورهای دوار توسط آنالیز اثرات الکتریکی-دی 97

تاریخ شروع :۱۳۹۷/۱۰/۱۱

مدت دوره :24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره آنالیز ارتعاشات سطح دو- مهر 97

تاریخ شروع :۱۳۹۷/۰۷/۲۴

مدت دوره :24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره پایش و عیب‌یابی الکتروموتورهای دوار توسط آنالیز اثرات الکتریکی- تیر 97

تاریخ شروع :۱۳۹۷/۰۴/۰۵

مدت دوره :16ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

انواع حسگرهای الکترومغناطیسی مورد استفاده در ماشین‌های الکتریکی- بهمن 96

تاریخ شروع :96/11/18

مدت دوره :8 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره