دوره آنالیز ارتعاشات سطح دو

تاریخ شروع :۱۳۹۷/۰۷/۲۴

مدت دوره :24 ساعت

وضعیت دوره : درحال ثبت نام

مشاهده دوره

دوره آنالیز ارتعاشات سطح یک

تاریخ شروع :۱۳۹۷/۰۷/۱۰

مدت دوره :24 ساعت

وضعیت دوره : درحال ثبت نام

مشاهده دوره

دوره پایش و عیب‌یابی الکتروموتورهای دوار توسط آنالیز اثرات الکتریکی

تاریخ شروع :۱۳۹۷/۰۴/۰۵

مدت دوره :16ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره