موضوع : آخرین اخبار

خبر برگزاری سمینار تخصصی بوشینگ های فشار قوی

. سمینار بوشینگ های فشار قوی با تکنولوژی عایق داخلی RIP در روز دوشنبه دهم مهرماه در محل شرکت توانیر...

سمینار تخصصی بوشینگ‌های فشار قوی با تکنولوژی عایق داخلی RIP

سمینار تخصصی بوشینگ‌های فشار قوی با تکنولوژی عایق داخلی RIP(کاغذ آغشته به رزین)   امروزه بکارگیری بوشینگ‌های فشارقوی با فن...