Button text

مرکز تست و پایش ماشین‌های الکتریکی دانشگاه علم و صنعت ایران با تکیه بر تجارب موجود در دانشگاه و با بهره گیری از متخصصین مجرب صنعتی در زمینه

تست، عیب یابی و پایش مربوط به الکتروموتورها، ژنراتورها و ترانسفورماتورها، در محل آزمایشگاه ماشین مخصوص زیر نظر آقای دکتر واحدی راه­ اندازی شده است. مجموعه خدمات این مجموعه شامل:

 

ارائه خدمات عیب یابی ماشین‌های الکتریکی درآزمایشگاه و در سایت صنعتی

ارائه خدمات شناسایی پارامتر ماشین‌های الکتریکی

انچام تست‌های استاندارد مربوط به ماشین‌های الکتریکی

تحلیل و مدلسازی ماشین‌های الکتریکی

خدمات مشاوره در انتخاب، نگهداری و تعمیر ماشین‌های الکتریکی

خدمات مشاوره و ارائه پیشنهاد برای انتخاب و تامین ادوات تست و پایش ماشین های الکتریکی

برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در دانشگاه

برگزاری سمینار و یا دوره آموزشی در سایت های صنعتی

برگزاری دوره های آموزشی  با همکاری مراکز تحقیقاتی و اموزشی بین المللی در داخل و یا خارج کشور به همراه با بازدید از مراکز صنعتی

جهت مطالعه بیشتر به لینک های زیر مراجعه فرمایید:

رزومه مدرسین و متخصصین مرکز

برخی دوره های آموزشی برگزار شده

برخی خدمات مهندسی ارائه شده