گالری تصاویر

تصاویر حضور مرکز تست و پایش ماشین‌های الکتریکی 

در سیزدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب‌یابی دانشگاه صنعتی شریف

تصاویر حضور مرکز تست و پایش ماشین‌های الکتریکی دانشگاه علم و صنعت ایران

در هجدهمین نمایشگاه بین المللی برق 2018

تصاویر دوره‌های آموزشی برگزار شده در سایت متقاضیان