مقاومت عایقی موتور را چگونه اندازه‌گیری کنیم

اگر موتور و یا حتی موتور القایی به محض خریداری شدن و تحویل مورد استفاده قرار نگیرد، حفاظت آن در برابر عوامل خارجی نظیر رطوبت، درجه حرارت بالا و آلودگی به منظور جلوگیری از خسارت به عایق‌ها، مهم و حیاتی است.در حالتی که الکتروموتور یک دوره طولانی در انبار نگهداشته شده بوده است. قبل از استفاده و کاربرد موتور، بایستی مقاومت عایقی موتور (سیم پیچهای موتور) اندازه گیری شود.

توجه: اگر موتور در مکانی با رطوبت زیاد قرار دارد، انجام بازرسی دوره‌ای ضروری است.

در واقع تعیین قواعدی برای مقدار حداقل مقاومت عایقی واقعی یک موتور غیر ممکن است، زیرا مقاومت با توجه به روش ساخت، وضعیت مواد عایقی استفاده شده، ولتاژ نامی، اندازه و نوع آن تغییر می‌کند.

در حقیقت، سال‌های زیادی تجربه نیاز است که تعیین کنیم موتور برای بهره برداری آماده است یا خیر.

یک قاعده سرانگشتی 10 مگااهم یا بیشتر است

ایزولاسیون مقاومت عایقی

 

اندازه گیری مقاومت عایـقی موتور با استفاده از یک مگااهم متر (میگر) – اهم متر رنج مقاومت‌های بالا انجام می‌شود.

اما این دستگاه چگونه کار تست را انجام می‌دهد؟

ولتاژ DC با دامنه 500 یا 1000 ولت بین سیم پیچ‌ها و بدنه زمین شده موتور اعمال می‌شود.

 

Motor Insulation Resistance Measuring

توجه: در حین اندازه گیری و لحظاتی پس از آن، بعضی از ترمینال‌ها حامل ولتاژهای خطرناک بوده و نباید لمس گردد.

در انجام این کار سه نکته مهم جهت ذکر کردن وجود دارد:

1- مقاومت عایق

2- اندازه گیری

3-بررسی

 

1-  مقاومت عایقی

حداقل مقاومت عایقی سیم پیچهای جدید، تمیز شده یا تعمیر شده نسبت به زمین 10 مگااهم یا بیشتر است.

مقاومت عایقی حداقل، R، با ضرب کردن ولتاژ نامی Un با ضریب ثابت 0.5 مگااهم بر کیلوولت محاسبه می‌شود.

برای مثال: اگر ولتاژ نامی 690 ولت باشد، مقاومت عایقی حداقل برابر است با:

0.69kV* 0.5 MΩ/kV = 0.35 MΩ

2-  اندازه‌گیری

مقاومت عایقی حداقل سیم پیچ به زمین با 500VDC اندازه گیری شده و دمای سیم پیچ باید 25 درجه سانتی‌گراد با تلرانس 15 درجه باشد. مقاومت عایقی حداکثر سیم پیچ باید با اعمال ولتاژ 500VDC در یک دمای کاری سیم‌پیچ‌ها بین 80 تا 120 درجه سانتی‌گراد بسته به نوع و راندمان موتور اندازه‌گیری شود.

3-  بررسی

اگر مقاومـت عایقی موتور در یک موتور نو، تمیز یا تعمیر شده که مدت زمانی در انبار بوده است کمتر از 10 مگااهم باشد. می‌تواند بدلیل این باشد که سیم پیچها نمناک هستند و نیاز است که خشک گردند. اگر موتور برای یک دوره زمانی طولانی تحت بهره برداری بوده است، حداقل مقاومت عایقی ممکن است به یک سطح بحرانی سقوط کند. تا زمانیکه مقدار اندازه گیری شده به زیر مقاومت عایقی حداقل محاسبه شده نرفته است، موتور می‌تواند به کار خود ادامه دهد.اما، اگر از این محدوده پایین تر برود، موتور بایستی سریعا متوقف گردد. تا از صدمه به افراد بدلیل ولتاژ نشتی بالا جلوگیری گردد.

منبع: Grudfos – Motor Book

مطالب مرتبط

ثبت نظر