عیوب بوشینگ، نتایج و علایم آن و روش‌هاي تشخیص آن‌ها

عیوب بوشینگ، نتایج و علایم آن و روش‌هاي تشخیص آن‌ها:

 


1 این تست براي بررسی وضعیت عایق بین ناحیه بالاي بوشینگ و هادي مرکزي و نیز براي پیدا کردن ترك خوردگی، آلودگی و وجود حفره در بوشینگ‌هاي کمپوندي استفاده می‌شود. این تست یکی از روش‌هاي تست ضریب قدرت می‌باشد

2 در این تست با استفاده از فرو بردن یک میله داغ و صداي چز چز آن می‌توان به وجود رطوبت در بوشینگ‌هاي کمپوندي پی برد.

مطالب مرتبط

ثبت نظر