تست و عیب‌یابی عایق‌های موتورهای الکتریکی بزرگ بر اساس Working group cigre -خرداد99

تاریخ شروع : 99/3/24

مدت دوره : 16 ساعت

وضعیت دوره : در حال ثبت نام

مشاهده دوره

ترموگرافی مقدماتی و پیشرفته سطح یک – خرداد99

تاریخ شروع : 99/3/20

مدت دوره : 24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره آنالیز ارتعاشات سطح یک- تیر99

تاریخ شروع : 99/4/10

مدت دوره : 24 ساعت

وضعیت دوره : در حال ثبت نام

مشاهده دوره

دوره آموزشی ترموگرافی مقدماتی و پیشرفته سطح یک- اسفند 98

تاریخ شروع : 98/12/13

مدت دوره : 24 ساعت

وضعیت دوره : پایان دوره

مشاهده دوره

سرویس، نگهداری، تست و عیب‌یابی انواع ترانسفورماتورها- بهمن 98

تاریخ شروع : 98/11/30

مدت دوره : 16 ساعت

وضعیت دوره : پایان دوره

مشاهده دوره

دوره PM (تعمیر و نگهداری پیشگیرانه موتورهای الکتریکی)- بهمن 98

تاریخ شروع : 98/11/16

مدت دوره : 16 ساعت

وضعیت دوره : پایان دوره

مشاهده دوره

دوره آموزشی ترموگرافی مقدماتی و پیشرفته سطح یک- آذر 98

تاریخ شروع : 98/09/26

مدت دوره : 24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره گاز کروماتوگرافی- مهر 98

تاریخ شروع : 98/07/23

مدت دوره : 16 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره الاینمنت- مهر98

تاریخ شروع : 98/07/16

مدت دوره : 16 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره آنالیز ارتعاشات سطح یک- مهر98

تاریخ شروع : 98/07/16

مدت دوره : 24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره عیب‌یابی موتورهای الکتریکی- مهر 98

تاریخ شروع : 98/07/13

مدت دوره : 16 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره ترموگرافی پیشرفته سطح دو- مهر 98

تاریخ شروع : 98/07/10

مدت دوره : 16 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

سرویس، نگهداری، تست و عیب‌یابی انواع ترانسفورماتورها- مهر 98

تاریخ شروع : 98/07/02

مدت دوره : 24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره آموزشی آنالیز ارتعاشات سطح 2- شهریور 98

تاریخ شروع : 98/06/26

مدت دوره : 24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره کنترل شیرهای صنعتی- شهریور 98

تاریخ شروع : 98/06/26

مدت دوره : 24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره PM (تعمیر و نگهداری پیشگیرانه موتورهای الکتریکی)- شهریور 98

تاریخ شروع : 98/06/16

مدت دوره : 16 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور- شهریور 98

تاریخ شروع : 98/06/12

مدت دوره : 24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره آموزشی ترموگرافی مقدماتی و پیشرفته سطح یک- شهریور 98

تاریخ شروع : 98/07/09

مدت دوره : 24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره آموزشی بالانسینگ- مرداد 98

تاریخ شروع : 98/05/02

مدت دوره : 16 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

پایش و عیب‌یابی الکتروموتورهای دوار توسط آنالیز اثرات الکتریکی- تیر 98

تاریخ شروع : 98/04/11

مدت دوره : 24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

آنالیز ارتعاشات سطح یک- تیر 98

تاریخ شروع : 98/04/04

مدت دوره : 24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

ترموگرافی پیشرفته سطح 1- اردیبهشت 98

تاریخ شروع : 1398/02/07

مدت دوره : 24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره اصول طراحی، تست و راه‌اندازی کابل‌های فشار متوسط و قوی- اسفند 97

تاریخ شروع : 1397/12/08

مدت دوره : 16 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره آنالیز ارتعاشات سطح1- بهمن 97

تاریخ شروع : ۱۳۹۷/11/9

مدت دوره : 24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره پایش و عیب‌یابی الکتروموتورهای دوار توسط آنالیز اثرات الکتریکی-دی 97

تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

مدت دوره : 24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره آنالیز ارتعاشات سطح دو- مهر 97

تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

مدت دوره : 24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره ترموگرافی پیشرفته سطح 1- مهر 97

تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

مدت دوره : 24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره اصول طراحی، تست و راه‌اندازی کابل‌های فشار قوی- تیر 97

تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

مدت دوره : 16ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره پایش و عیب‌یابی الکتروموتورهای دوار توسط آنالیز اثرات الکتریکی- تیر 97

تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

مدت دوره : 16ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره ترموگرافی پیشرفته سطح 1- اردیبهشت 97

تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

مدت دوره : 24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

مدلسازی و تحلیل رفتار ژنراتور سنکرون به همراه AVR ، Governer و PSS با استفاده از Digsilent

تاریخ شروع : 96/12/15

مدت دوره : 16 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

سرویس، نگهداری، تست و عیب‌یابی انواع ترانسفورماتورهای توزیع، فوق توزیع و قدرت و تجهیزات جانبی- اسفند 96

تاریخ شروع : 96/12/12

مدت دوره : 16 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

انواع حسگرهای الکترومغناطیسی مورد استفاده در ماشین‌های الکتریکی- بهمن 96

تاریخ شروع : 96/11/18

مدت دوره : 8 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره