دوره آموزشی ترموگرافی سطح یک- مرداد 98

تاریخ شروع :98/05/01

مدت دوره :24

وضعیت دوره : در حال ثبت نام

مشاهده دوره

دوره آموزشی بالانسینگ- مرداد 98

تاریخ شروع :98/05/02

مدت دوره :16 ساعت

وضعیت دوره : در حال ثبت نام

مشاهده دوره

دوره آموزشی آنالیز ارتعاشات سطح 2- تیر 98

تاریخ شروع :98/04/25

مدت دوره :24 ساعت

وضعیت دوره : در حال ثبت نام

مشاهده دوره

پایش و عیب‌یابی الکتروموتورهای دوار توسط آنالیز اثرات الکتریکی- تیر 98

تاریخ شروع :98/04/11

مدت دوره :24 ساعت

وضعیت دوره : در حال ثبت نام

مشاهده دوره

آنالیز ارتعاشات سطح یک- تیر 98

تاریخ شروع :98/04/04

مدت دوره :24 ساعت

وضعیت دوره : در حال ثبت نام

مشاهده دوره

ترموگرافی پیشرفته سطح 1- اردیبهشت 98

تاریخ شروع :1398/02/07

مدت دوره :24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره اصول طراحی، تست و راه‌اندازی کابل‌های فشار متوسط و قوی- اسفند 97

تاریخ شروع :1397/12/08

مدت دوره :16 ساعت

وضعیت دوره : در حال ثبت نام

مشاهده دوره

دوره آنالیز ارتعاشات سطح1- بهمن 97

تاریخ شروع :۱۳۹۷/11/9

مدت دوره :24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره پایش و عیب‌یابی الکتروموتورهای دوار توسط آنالیز اثرات الکتریکی-دی 97

تاریخ شروع :۱۳۹۷/۱۰/۱۱

مدت دوره :24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره آنالیز ارتعاشات سطح دو- مهر 97

تاریخ شروع :۱۳۹۷/۰۷/۲۴

مدت دوره :24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره ترموگرافی پیشرفته سطح 1- مهر 97

تاریخ شروع :۱۳۹۷/۰۷/۲۴

مدت دوره :24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره اصول طراحی، تست و راه‌اندازی کابل‌های فشار قوی- تیر 97

تاریخ شروع :۱۳۹۷/۰۴/۱۳

مدت دوره :16ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره پایش و عیب‌یابی الکتروموتورهای دوار توسط آنالیز اثرات الکتریکی- تیر 97

تاریخ شروع :۱۳۹۷/۰۴/۰۵

مدت دوره :16ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره ترموگرافی پیشرفته سطح 1- اردیبهشت 97

تاریخ شروع :۱۳۹۷/۰۲/۲۲

مدت دوره :24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

مدلسازی و تحلیل رفتار ژنراتور سنکرون به همراه AVR ، Governer و PSS با استفاده از Digsilent

تاریخ شروع :96/12/15

مدت دوره :16 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

سرویس، نگهداری، تست و عیب‌یابی انواع ترانسفورماتورهای توزیع، فوق توزیع و قدرت و تجهیزات جانبی- اسفند 96

تاریخ شروع :96/12/12

مدت دوره :16 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

انواع حسگرهای الکترومغناطیسی مورد استفاده در ماشین‌های الکتریکی- بهمن 96

تاریخ شروع :96/11/18

مدت دوره :8 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره