دستگاه تست تخلیه جزئی

تخلیه جزئی الکتریکی (Partial Discharge) نوعی تخلیه الکتریکی ناقص است که بخاطر افزایش شدت میدان الکتریکی فراتر از میزان تحمل عایق در یک ناحیه محدود از ساختار عایقی، به دلیل وجود ناخالصی و یا عدم یکنواختی عایق صورت می پذیرد.

این پدیده در ادوات قدرت مثل ترانسفورماتورها، ژنراتورها، کابل ها و … باعث بروز مشکلاتی از قبیل خرابی و یا از بین رفتن خاصیت عایقی در قسمتی از تجهیز می شود. در صورتی که پدیده تخلیه جزئی آشکارسازی نشود و رفع مشکل نگردد، به مرور زمان و با توجه به وجود فشارهای مکانیکی و تنش های الکتریکی، آسیب عایقی پیشرفت کرده و تجهیز از حالت عادی کارکرد خارج شده و در نهایت منجر به خرابی های بزرگ می گردد.

تست تخلیه جزیی از مهمترین تست های غیر مخرب در تشخیص عیب عایقی در تجهیزات فشارقوی به شمار می آید. تست تخلیه جزئی به دو صورت Off-line وOn-line انجام می شود، از آنجا که هنگام انجام تست بصورت On-Line، ماشین از نظر الکتریکی، حرارتی، مکانیکی و … تحت شرایط واقعی بوده، لذا این نوع تست، اطلاعات بیشتری در مقایسه با تست Off-Line در اختیار قرار می دهد. 

 

دانلود مشخصات دستگاه تست تخلیه جزئی مرکز تست و پایش

مطالب مرتبط

Comments (1)

عالی
اطلاعات کافی و قابل استفاده میباشد
تشکر

ثبت نظر