تست و پایش ترانسفورماتور

ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت به عنوان عضو کلیدی سیستم‌های قدرت نقش بسیار مهمی در صنعت برق دارند.  این تجهیزات خیلی گران قیمت هستند و سهم بزرگی از سیستم‌های قدرت را به خود اختصاص می‌دهند و ایجاد خرابی در آن‌ها می‌تواند منجر به مشکلات زیادی در سیستم گردد. لذا انجام یکسری عملیات پیشگیرانه می‌تواند مانع از ایجاد این مشکلات گردد.

در این راستا مرکز تست و پایش ماشین‌های الکتریکی دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری اساتید برجسته دانشگاهی و متخصصان صنعتی اقدام به ارائه خدمات تست و پایش این المان حیاتی سیستم قدت نموده است. مجموعه خدمات این مرکز تحت عناوین زیر می‌باشد:

بازرسی ترموگرافی

عیب‌یابی از طریق آنالیز گاز با استفاده از استفاده از دستگاه‌های گاز کروماتوگراف

تست PD در حین سرویس

مانیتورینگ عایق و سیم پیچی

مانیتورینگ تپ چنجرها

تست و مانیتورینگ بوشینگ

انواع تست روغن